Wie wij zijn

De Kerk met de Beelden is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland. We willen een vereniging zijn van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof en leven. Mensen met zowel een vrijzinnige als een orthodoxe achtergrond. We willen in gesprek gaan met elkaar over onze zoektocht. Ieders zoektocht is uniek, maar we geloven wel dat we elkaar kunnen ondersteunen. We streven naar een gelijkwaardige uitwisseling van ideeën over de bron van het leven en onze verbinding daarmee. De Bijbel is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Vrijzinnigen Nederland (voorheen de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB) is geworteld in het vrijzinnig christendom en verwant aan het religieus humanisme.

De landelijke vereniging is georganiseerd in ca. veertig afdelingen, waarvan er alleen al in Rotterdam en omstreken acht zijn te vinden. De afdeling Hardinxveld-Giessendam heeft zo’n veertig leden en begunstigers.

De kerkdiensten op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Regelmatig is er een gezellige nazit met koffie of thee; dan is er gelegenheid om even bij te praten of nader kennis te maken. Eenmaal per maand is er ook kindernevendienst tijdens de kerkdienst.

Er zijn verder doordeweekse bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Op de literaire leeskring zullen we dit jaar weer een aantal boeken bespreken. Er is regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de regio.

Eens per kwartaal ontvangen leden en begunstigers het landelijke blad Ruimte en het afdelingsblad De Band.

Het is niet nodig lid te zijn om deel te nemen aan de activiteiten, iedereen is welkom. Er wordt soms een vaste en soms een vrije bijdrage gevraagd.

Als u zich thuis voelt in de vrijzinnige geloofsgemeenschap kunt u onze activiteiten bezoeken. Onze afdeling heeft naast deelnemers aan de activiteiten ook leden en begunstigers nodig om te kunnen voortbestaan. U kunt ons steunen als lid of als vriend.

U kunt ook alleen een abonnement op het afdelingsblad nemen.

Onze inkomsten krijgen wij uit collectes tijdens kerkdiensten, jaarlijkse bijdragen en giften van leden en begunstigers en vergoedingen voor het gebruik van onze ruimten.

Top