Zoeken naar bronnen van onze spiritualiteit

Op zondag 5 juni, 10.00 tot 11.00 uur, heeft onze oud-voorganger Zandrie Albada een bijzondere bijeenkomst geleid in de Kerk met de Beelden. De interactieve viering ging over ‘het voorwerp‘.

We hebben allemaal een voorwerp meegenomen naar de dienst, waaraan we een bijzondere herinnering hebben, die ook iets voor ons betekenen. Op een bepaalde manier wordt ons leven door zo’n herinnering beinvloed.

Voorwerp 1

Kerkdienst anders
Het was een mooie en interessante bijeenkomst, die anders was dan een gewone kerkdienst. We vierden nu eens niet met zingen, bidden en overdenken, maar wel door van elkaar te horen.

Ds .Zandrie AlbadaGeloofsgesprek
“We doen dit om elkaar op een andere wijze toch spiritueel te ontmoeten. We werken op een andere manier aan het geloofsgesprek. We proberen verbanden te leggen tussen ons voorwerp en onze spiritualiteit”, zegt Zandrie Albada.

Inspiratiebron
De inspiratie om dit te doen is ontleend aan een Amerikaanse psycholoog, Donald Winnicott. “Over de onderliggende ideeën zal ik in die bijeenkomst wat meer vertellen.

Ik ben van mening dat ieder mens een eigen inspiratiebron heeft. Een eigen kern van bezieling. De een kan die bron gemakkelijk aanduiden door het woord ‘christelijk’. Een ander heeft een voorkeur voor een andere benaming.”

Voortgezette kennismaking
“Door deze oefening met het voorwerp konden we op verrassende wijze kennis maken met elkaars bronnen van spiritualiteit. Zo komen we op verhaal.”

Tags: , , ,

Related posts

Comments are currently closed.

Top