Like onze nieuwe Facebookpagina!

Facebook heeft ons verzocht om onze persoonlijke pagina om te zetten in een pagina voor organisaties. Er verandert niet veel. We blijven nieuws, leuke plaatjes en inspirerende gedachten delen.

Onze Facebookpagina was een zogeheten persoonlijke pagina. Dat betekent dat je ‘vrienden’ kon worden met de Kerk met de Beelden.

Plotseling wees Facebook ons erop dat persoonlijke pagina’s alleen voor daadwerkelijke personen zijn bedoeld. Instellingen en organisaties horen, in de visie van Facebook, een bedrijfspagina te hebben.

We snappen het idee erachter. Alleen, met een bedrijfspagina kun je geen vrienden worden. Je kunt zo’n pagina alleen leuk vinden. Dat is jammer. We hebben als kerk liever vrienden. Dat is persoonlijker.

Maar nu hebben we dus een bedrijfspagina, met een vind-ik-leuk-knop. Zou u daar op willen klikken? Dan krijgt u onze vriendschap er gewoon bij.

Tags:

Related posts

Comments are currently closed.

Top