Kerk met de Beelden vijf weken alleen online

Geconfronteerd met steeds meer besmettingen heeft de overheid een algemene lockdown ingesteld. Het bestuur van de Kerk met de Beelden vindt dat onze afdeling niet kan achterblijven. Ook wij gaan vijf weken op slot.

Dat betekent dat net als dit voorjaar alle kerkdiensten en activiteiten worden geannuleerd, in dit geval zeker tot 19 januari te annuleren. Hoe naar wij het ook vinden! Want er is dus geen Kerstnachtdienst, geen leeskring en geen thema-café in januari.

Online diensten

Onze voorganger Aries van Meeteren zal met Kerst wel een mooie online dienst voor ons verzorgen. Ook in de andere weken keren de vieringen voor thuis terug. Hou onze website daarom in de gaten! Of volg ons op Facebook.

Van ganser harte hopen we dat het aantal besmettingen,met alle narigheid, verdriet en stress die daar het gevolg van zijn, snel zal afnemen. En dat de Kerk met de Beelden weer open kan.

Ondanks deze moeilijke tijd, waarin alles anders is, wensen wij u goede Kerstdagen en een voorspoedig 2021!

Tags: ,

Related posts

Comments are currently closed.

Top