‘Heilige onrust’ – op weg van A naar Beter

‘Beste reiziger’. Zo worden we vanaf 10 december toegesproken op de perrons van de Nederlandse Spoorwegen. Het besluit van de NS om straks niet langer de aanhef ‘dames en heren’ te gebruiken, heeft afgelopen zomer nogal wat losgemaakt. Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen. Ik heb geen behoefte om hier de discussie over te doen. Maar ik ben wel blij met het beeld dat de NS me zomaar cadeau heeft gedaan.

Want ‘beste reiziger’ is eigenlijk een prachtige aanspreektitel, die niet alleen op treinpassagiers van toepassing is. Het zou ook in onze vieringen een mooie aanhef zijn. Reizigers zijn we allemaal, onderweg van A naar Beter.

De weg is een religieus symbool in tal van godsdiensten. In sommige religies is de weg een beeld voor contact met het goddelijke. Maar meestal zien we dat de weg staat voor onze levensweg, onze reis door de tijd. Het is de soms ingewikkelde, slingerende route die we afleggen tussen geboorte en dood. Elke weg leidt ergens heen. En in vrijwel alle godsdiensten is het gáán van de weg belangrijker dan het einddoel. Zoals het in de muziek niet gaat om het slotakkoord, maar om de passievolle uitvoering van het hele stuk.

De weg is ook bij uitstek een Bijbels motief. Bekend is het verhaal van Abraham die zijn land, stam en familie verlaat en op weg gaat naar een voor hem onbekende bestemming. Het is het oerbeeld van de nomade, altijd onderweg, altijd op zoek naar een plek die meer heeft te bieden. Pelgrims staan in dezelfde traditie. Gedreven door een rusteloosheid volgen ze een verlangen naar iets hogers, iets beters, ‘een land dat God hen wijzen zal’.

Precies dit beeld gebruikt Frits de Lange in zijn boek ‘Heilige Onrust’. We zijn als pelgrims op zoek naar zingeving, spiritualiteit, of, zoals De Lange het liever noemt: geloof. Geloof staat volgens hem voor dat wat ons drijft, trekt, in leven houdt en aanvuurt. Meer nog dan het einddoel, gaat het om de weg er naar toe. ‘De reis is de bestemming’, zoals het tweede hoofdstuk van het boek heet.

Een nadere bespreking van ‘Heilige Onrust’ houdt u van me tegoed. Ik wil er graag nu alvast op wijzen dat Frits de Lange op maandagavond 23 april a.s. naar de Kerk met de Beelden komt. Hij zal ons dan alles vertellen over zijn boek. Tegen die tijd zal ik ook een themacafé aan het onderwerp wijden, zodat we kunnen doorpraten over pelgrimeren, reiservaringen en ons verlangen naar geluk, geloof of God.

Ook wij als kerkgemeenschap zijn onderweg. We trekken samen op. Komende maanden willen we een besluit nemen over de toekomst en de richting die we kunnen gaan. Net als bij een echte pelgrim weten we niet precies wat de reis ons brengt en wat ons te wachten staat. Wat hopen we? Wat zoeken we? Zien we kansen? En natuurlijk kunnen we blijven staan op het kruispunt. Dat is ook een legitieme keus.

Goede reis!

Aries van Meeteren

Related posts

Comments are currently closed.

Top