Genieten van de kleurenrijkdom van Giotto

Op zondag 14 januari geeft Ben Hupkens een lezing over de fresco’s van architect en schilder Giotto di Bondone (1267 – 1337) in de Arenakapel in Padua. Aanvang 10.00 uur in de Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167 in Hardinxveld-Giessendam.

De Capella degli Scrovegni, ook Arenakapel genoemd, is een kapel in Padua, gewijd aan Maria, haar ouders Joachim en Anna en aan het leven van Christus.

Het bijzondere is dat deze kapel gebouwd werd in opdracht van de rijke burger Enrico Scrovegni, als huiskapel voor zijn familie. Tevens was de stichting van de kapel gericht op het zielenheil van zijn vader Reginaldo Scrovegni, die als woekeraar veel geld verdiend had en in de ogen van de kerk zo verdorven was, dat hij geen kans zou maken tijdens het laatste oordeel van Christus.

De kapel was dus een soort zoenoffer en ook trad zoon Enrico toe tot de lekenorde Cavalieri Gaudenti en werd de kapel aan deze orde ter beschikking gesteld.

De versiering van de kapel werd toevertrouwd aan Giotto di Bondone die rond 1300 een beroemd en veel gevraagde kunstenaar was en die vooral uitblonk in het maken van wandschilderingen (fresco`s). Hij was de eerste westerse kunstenaar die menselijke emoties en samenhangende groeperingen in zijn werk bracht.

In de kapel is een overdonderende totaliteit van wand- en plafondschilderingen te zien, die in artistieke kwaliteit kan wedijveren met de Sixtijnse kapel van Michelangelo. Het Laatste Oordeel, het leven van Joachim en Anna (de ouders van Maria), het leven van Maria en het leven van Jezus Christus zijn in een soort stripverhaal op de muren aangebracht.

De veelgevraagde Giotto heeft, met min of meer getalenteerde medewerkers, op een groot aantal plaatsen gewerkt, bijv. In de grafkerk van Franciscus van Assisi, maar de kwaliteit van veel fresco`s is soms matig. Daarom wordt de kapel in Padua algemeen beschouwd als hét Meesterwerk van Giotto.

Related posts

Comments are currently closed.

Top