Beleef Scrooge in A Christmas Carol!

In de adventstijd is het geboorteverhaal van Jezus het meest bekende verhaal ter wereld. Op de tweede plaats komt: ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens.

De kerk van Kedichem heeft Marinus den Oudsten uitgenodigd om dit verhaal tot leven te wekken. Hij heeft een ingekorte versie gemaakt die iets meer dan een uur duurt.

De uitvoering is op 10 december, aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u zich laven aan de kerstmarkt op het kerkplein van Kedichem. Van harte aanbevolen!

1236px-charles_dickens-a_christmas_carol-title_page-first_edition_1843

Tags: ,

Related posts

Comments are currently closed.

Top